Τεχνικές προδιαγραφές Εφαρμογής
απεικόνισης δεδομένων τηλεματικής (Web Server)

Η προτεινόμενη εφαρμογή απεικόνισης απομακρυσμένης επιτήρησης συμμορφώνεται με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές.

– Η εφαρμογή είναι WEB based και εκτελείται απομακρυσμένα. Δεν χρειάζεται εγκατάσταση οποιουδήποτε προγράμματος ή application. Λειτουργεί σε οποιανδήποτε σύγχρονο Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο/tablet μέσω προγράμματος web Browser.

– Εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο στοιχεία που λαμβάνει από τις συσκευές (trackers).

     ▪ Ελάχιστος χρόνος μεταξύ ανανεώσεων θέσης και δεδομένων είναι 5 δευτερόλεπτα.

– Η εφαρμογή στέλνει ειδοποιήσεις με την μορφή Pop-ups, e-mails, webhook για προκαθορισμένα συμβάντα.

– Τα συμβάντα ορίζονται από τα διαθέσιμα δεδομένα που αποστέλλονται από κάθε συσκευή ανάλογα τα συνδεμένα αισθητήρια και περιφερειακά.

– Η εφαρμογή αποστέλλει προγραμματισμένες αναφορές διαδρομών και συμβάντων μέσω e-mail.

– Η εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα εξαγωγής αναφορών με επιλογή σε χρονικές περιόδους.

– Η εφαρμογή αποθηκεύει τα δεδομένα των συσκευών για 6 μήνες.

– Η εφαρμογή μπορεί να δημιουργεί διαφορετικούς λογαριασμούς χρηστών με διαφορετικά δικαιώματα σε κάθε χρήστη. Π.χ. διαφορετικοί χρήστες να επιτηρούν διαφορετικά αντικείμενα και να λαμβάνουν αντίστοιχα ειδοποιήσεις και αναφορές βάση αυτών.

– Η εφαρμογή προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του χρήστη

el
Scroll to Top